تبلیغات
ღ♥ღروی این آبی آرام بلند ...ღ♥ღ - ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش...
تاریخ : چهارشنبه 3 اسفند 1390 | 20:45 | نویسنده : فاطمه
سیب دلم...
لک زده است!
برای عطر دستانت...
گمم نکن...
قول...
که گوشه ی حافظه ات...
آرام بنشینم...
بگذار بمانم...!
آرام گوشه ی حافظه ات فقط !!


سلام
.بازم با شعر حافظ اومدم.امیدوارم خوشتون بیاد
ما آزموده ایم در این شـــــــــــــهر بخت خویش

بیرون کشید باید از این ورطــــــه رخت خویش

از بس که دست میگـــــــــــــــــزم و آه می کشم

آتش زدم چو گل به تن لخت لخت خویــــــــــش

دوشم ز بلبلی چــــــــــه خوش آمد که می سرود

گل گوش پهن کرده ز شـــــــــاخ درخت خویش

کای دل تو شــــــــــــــــاد باش که آن یار تندخو

بسیــــــــــــــــــار تند روی نشیند ز بخت خویش

خواهی که سخت و سســـــت جهان بر تو بگذرد

بگذر ز عهد سست و سخـــن های سخت خویش

وقتست کز فـــــــــــــــــراق تو وز سوز اندرون

آتش در افـــــــــکنم به همه رخت و بخت خویش

ای حافظ ار مراد میســـــــــــــــــــــر شدی مدام

جمشید نیز دور نماندی ز تخـــــــــــــت خویش