تبلیغات
ღ♥ღروی این آبی آرام بلند ...ღ♥ღ - جاده ی زندگی...!
تاریخ : پنجشنبه 29 تیر 1391 | 09:10 | نویسنده : فاطمه

این جا فوران زندگی آن جا مرگ

مانده ست در انتظار انسان ها مرگ

یك روز به دیدار شما می آیم

این نامه برای زنده ها امضا: مرگ!


سلام.خوبین بچه ها؟

بعد از یه مدت دوباره اومدم.

نوشته ی پایین رو خودم براتون نوشتم.امیدوارم خوشتون بیاد.منتظر نظراتتون هستم!.
.
.

ایستاده ام / آرام / بر روی جاده ی زندگی / و گاه و بی گاه / قدم می زنم / آهسته / به سوی مقصدی نامعلوم / ثانیه ها / از پس هم می گذرند / و من.../ لحظه لحظه / پانیه ها را خط می زنم / و زمان را پس می زنم / و نمی دانم.../ و نمی دانم چوب خط زندگانیم / كی و كجا / پر می شود / و نفهمیدم پیمانه ی عمرم را / تا به این جا / چگونه پر كرده ام / می ایستم باز... / سرگشته... / حیران... / و حالا / چشم در چشم آینده ای مبهم / وارونه قدم میزنم / و غرق می شوم در گذشته / در خاطرات.../ آه كه هوای این جا چقدر غبار آلود است / راه می روم / می ایستم / و باز گامی به جلو / یا نه / گامی به عقب ! / و هرچه می روم / هوای دل، دل پذیر تر می شود / می روم در كوچه پس كوچه های دل / اما ناگاه / غرق می شوم انگار / در تاریكی / تاریكی مطلق / گم شده ام شاید / یا انگار،چیزی گم كرده باشم / انگار / چند برگ از دفتر عمرم را / بر باد داده باشم / و این جا / چه فراوانند تاریكی ها / و چه بسیارند / برگه های بر باد رفته / می آیم ... / و می آیم / و حالا / انگار به ته جاده رسیده باشم / یا نه / به سر جاده / به سر خط ...! / چقدر هوای دل مطبوع است این جا / و من / به نوبه ی خود / لعنت می فرستم / بر هر آن چه غبار است / كه با دست های خود ساخته ام /هوای دل / بارانی ست این جا / و حالا / باران می بارد / و قطره قطره / روحم را بوسه می زند / و كاش همیشه این جا بودم /اما... / دیر است دیگر / باید برگردم  / باید بروم / باز هم به سوی آینده ای مه آلود / و می آیم سر جای قبل حالا / اما انگار... / در گذشته ام هنوز/ و زمان رفته است / و نایستاده است / و من / باز جا مانده ام از زمان / بس كه در گذشته ام ! / و چوب خط زندگانیم / چوب كم تری دارد انگار / و زمان به جای من / چوب هایش را خط زده است / و باز هم نمی دانم / چند چوب خط دیگر باقیست هنوز / اما این بار / خوب خوب می دانم / روزی... / نه چندان دور / و شاید نزدیك / سرانجام / تمام چوب خط هایم ...! / و چوب خط هایم تمام ...! / و كاش آن روز / در انتهای جاده ام / مثل سر خط / و ابتدای راه / این بار هم /دوباره ...

"باران ببارد...!"


پ.ن:چــــــووووووووبــــــــــــ خــــــــــــــــطــــــــــــــ هـــــــــــــاااااااااااااااااامــــــــــــ كــــــــــــــمــــــــــــ شـــــدهههههههــــــ...

پ.ن:

http://www.pic.iran-forum.ir/images/p8n3whlefk7khvim5rlj.jpg
خوب خسته نباشید.منتظرتونم!